gaorex 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()


課本還是要保持乾淨比較好......

gaorex 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()


    您的裝備安全嗎?

gaorex 發表在 痞客邦 留言(12) 人氣()
gaorex 發表在 痞客邦 留言(16) 人氣()
gaorex 發表在 痞客邦 留言(15) 人氣()
gaorex 發表在 痞客邦 留言(14) 人氣()
gaorex 發表在 痞客邦 留言(17) 人氣()
gaorex 發表在 痞客邦 留言(20) 人氣()
gaorex 發表在 痞客邦 留言(19) 人氣()
gaorex 發表在 痞客邦 留言(21) 人氣()
gaorex 發表在 痞客邦 留言(22) 人氣()
gaorex 發表在 痞客邦 留言(39) 人氣()
gaorex 發表在 痞客邦 留言(26) 人氣()
gaorex 發表在 痞客邦 留言(33) 人氣()
gaorex 發表在 痞客邦 留言(23) 人氣()
gaorex 發表在 痞客邦 留言(40) 人氣()
gaorex 發表在 痞客邦 留言(35) 人氣()

國軍系列第二篇


gaorex 發表在 痞客邦 留言(17) 人氣()

國軍系列!

暌違一年多之後我終於又寫了很無聊的獨白!

gaorex 發表在 痞客邦 留言(24) 人氣()
gaorex 發表在 痞客邦 留言(35) 人氣()
gaorex 發表在 痞客邦 留言(36) 人氣()
gaorex 發表在 痞客邦 留言(46) 人氣()
gaorex 發表在 痞客邦 留言(31) 人氣()
gaorex 發表在 痞客邦 留言(43) 人氣()
gaorex 發表在 痞客邦 留言(28) 人氣()
gaorex 發表在 痞客邦 留言(35) 人氣()
gaorex 發表在 痞客邦 留言(41) 人氣()

之星星不知我的心篇


gaorex 發表在 痞客邦 留言(34) 人氣()
gaorex 發表在 痞客邦 留言(58) 人氣()
gaorex 發表在 痞客邦 留言(38) 人氣()